13.-15. december – víkendovka v Bratislave (dobré skutky)

Víkend v Bratislave si každý mohol užiť po svojom – vianočné trhy, korčule, lezenie, kino, múzeum, bicykle, nočná hra, raňajky v posteli, vankúšová vojna, ale aj návštevy, upratovanie, nákupy či pečenie