Ako môžete pomôcť?

2%

Našim jediným príjmom okrem cieleného grantového financovania je príjem z 2%.

Nemáme žiadnu kanceláriu ani zamestnancov tak všetky peňažné prostriedky obdržané z 2%  idú na zabezpečenie aktivít pre deti (nákup materiálu, financovanie autobusu na prepravu na víkendovku, preplácanie cestovných nákladov pre dobrovoľníkov, ubytovanie a strava na víkendovkách…)

Postup ako poukázať 2%

(pozn. potrebujeme záložku pre zamestnancov, živnostníkov, firmy – tak ako to majú na webke http://2percenta.plusko.net/ )

Zamestnanci

Toto je postup poukázania 2% z daní (resp 3% z daní v prípade dobrovoľníkov) pre zamestnancov.

1. Najneskôr do 15. 2. 2020 požiadať svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019
Použije sa tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania (tu pojde link na Žiadosť)

2. V Žiadosti požiadať o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov
… vyplnením bodu VII v Žiadosti: „Žiadam – nežiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona).“ (prečiarknutím slova „nežiadam“) K dispozícii je tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (tu pojde link na tlacivo)

3. Z Potvrdenia zistiť údaje:

 • Dátum zaplatenia dane (riadok 5 z Potvrdenia)
 • Zaplatená daň (riadok 3 z Potvrdenia)
 • Vypočítať si 2% resp. 3% zo zaplatených daní

Môžete poukázať až 3% z vašich daní – a to v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku „odpracovali“ aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a máte o tom potvrdenie (resp. potvrdenia – od organizácie aj od vás, dobrovoľníka) – tieto sa prikladajú k Vyhláseniu.

 

4. Tieto údaje spolu s osobnými údajmi vyplniť do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Údaje o prijímateľovi – OZ Kukučky – už sú v našom Vyhlásení predvyplnené – stiahnuť Vyhlásenie vo formáte pdf (link na vyhlásenie)

5. Zaslať alebo odniesť Vyhlásenie spolu s Potvrdením najneskôr do 1.5.2019 na príslušný daňový úrad
Daňový úrad prislúchajúci k vášmu bydlisku možno zistiť na stránkach Daňového riaditeľstva SR (link na stránky daňového úradu https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost)

 1. ĎAKUJEME 🙂

Živnostníci

Toto je postup pre tých, ktorí si sami podávajú daňové priznanie.

 1. Zistite si, akej sume zodpovedajú 2% (resp. 3%) z vašich zaplatených daní
  3% z vašich daní môžete poukázať v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku „odpracovali“ aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a k daňovému priznaniu o tom priložíte potvrdenia.
 2. Túto sumu uveďte do príslušného políčka vo vašom daňovom priznaní. Potrebné identifikačné údaje OZ Kukučky sú:
  IČO: 45783349
  SID: nie je potrebné
  Právna forma: Občianske združenie
  Názov: Kukučky
  Sídlo: Medená 4, 811 02 Bratislava

Po odovzdaní daňového priznania prevedie DÚ do troch mesiacov poukázanú sumu. Ďakujeme!

Firmy

Ako právnická osoba (firma) máte viacero možností, ako naložiť s percentami z vašich daní. Môžete ich rozdeliť viacerým subjektom, môžete poukázať 1,5% alebo spolu s darovaním sumy 0,5% poukázať 2% z daní. Prehľadne spísané tieto možnosti nájdete na stránkach rozhodni.sk

 

Identifikačné údaje OZ Kukučky:

IČO: 45783349
SID: nie je potrebné
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Kukučky
Sídlo: Medená 4, 811 02 Bratislava

Rozhodli ste sa darovať sumu 0,5% z vášho zisku práve nám? To je pre nás skvelá správa 🙂 Napíšte nám na info@kukucky.sk, aby sme mohli pripraviť darovaciu zmluvu. Ďakujeme!

Dôležité termíny

15. február 2020 posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2019

31. marec 2020 posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% (resp. 3%) z dane. Tento termín neplatí pre tých, ktorí požiadajú o predĺženie termínu na podanie DP

30. apríl 2020 posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane na príslušný daňový úrad (spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmu)

Finančná podpora

Ak vás naše aktivity zaujali, ale nemáte čas sa stať dobrovoľníkom, môžete nás podporiť finančne. Všetky prostriedky použijeme na pokrytie materiálneho a logistického zabezpečenia na aktivity pre deti.

 

 

Potešíme sa každému daru, či už jednorazovému alebo pravidelnému.

 

 

CHCEM DAROVAŤ (neviem ako sa toto dá spraviť ale chceli by sme tu mať možnosť aby ľudia mohli kliknuť na darovanie…ale technicky neviem ako to funguje)

Iná podpora

● Máte záujem podporiť konkrétnu akciu pre deti – materiálové zabepzečenie, kreatívne veci, spoločenské hry…?
● Môžete nám poskytnúť spotrebný office materiál – čisté aj farebné papiere, papiere na flipchart, fixky, nožnice, krycie papierové pásky…?
● Máte doma pekné a funkčné športové potreby (bicykle, kolobežky, korčule, ..)? Aj takýmto veciam sa potešíme určite sa ozvite na info@kukučky.sk