20.-22. november – víkendovka v Bratislave

Víkendovka v rodinách dobrovoľníkov s individuálnym programom