25.-27. september – víkendovka na Dobrej Vode (o ľudských právach + motivačná súťaž o bicykle)

Zoznámili sme sa s ľudksými právami a prebrali prečo treba dbať na ich dodržiavanie. Vďaka sponzorovi sme mali pre deti 3 celkom nové bickykle, o ktoré sme vyhlásili korešpondenčnú súťaž. Deťom sme na víkendovke pomohli založiť  e-mailové adresy na ktoré potom každý týždeň dostávali zadanie novej úlohy, ktorú mali splniť. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie bicyklov sa uskutočnilo počas decembrovej návštevy v Kolárove.