28.-30. jún – víkendovka na Zochovej chate (rytierska víkendovka, dobré skutky)

Po tejto víkendovke už vieme akí sú rytieri a prečo je dobré vykonávať nezištne dobré skutky. Preniesli sme sa do obdobia rytierov, kde sme za dobré skutky aj my mohli byť pasovaný za rytiera.