26. jún – návšteva v Kolárove (hurá leto)

26. jún – návšteva v Kolárove (hurá leto)

Mali sme možnosť spolu deťmi zažiť oslavy konca školského roka. Na deň plný programu pripraveného talentovanými deťmi sa nedá zabudnúť