15.-17 jún – splav zrušený

Tento rok sme museli splav zrušiť nakoľko len pár dní pred splavom vypustila Bratislavská čistička odpadových vôd nevyčistenú vodu do Malého Dunaja a spôsobila tým malú ekologickú katastrofu. Netrúfli sme si do takých podmienok zobrať skupinu detí. Bolo nám to veľmi ľúto aj kvôli deťom aj kvôli Dunaju.