13.-15. apríl – víkendovka v Bratislave

Jarná víkendovka bola zase orientovaná hlavne na individuálny prístup k deťom. Každé dieťa je špecifické a v rodinách sa to snažíme rešpektovať a pochopiť jeho potreby