14. apríl – návšteva v Kolárove (budenie jari)

Prišli sme sa do Kolárova zahrať, zasútažit si a privolať jar a pekné počasie.