31. marec – 2. apríl – víkendovka v Bratislave

Víkendovka v rodinách dobrovoľníkov s individuálnym programom