20. december – návšteva v Kolárove

Najprv sme sa vonku zahrali a vybehali a potom sme spoločne vyrobili rôzne vianočné ozdoby a blahoželania pre kamarátov či obľúbené vychošky.