23-25. september – víkendovka na Dobrej Vode (kultúrne rozdieli)

Rozhodli sme sa ísť na Cestu okolo sveta za 2 dni. Spoznali sme rôzne kultúry, čo nás spája a v čom sa líšime. Hlavne sme sa naučili ako a prečo sa tolerovať.