jún – víkendovka v Hurbanove (vedecká)

Počas vedeckej víkendovky sme sa stali konštruktérmi mostov, zúčastnili sa dostihov, ale aj išli na exkurziu do hvezdárne ci vlastnoručne vyrobili výbornú vanilkovú zmrzlinu. Lepšie sme sa navzájom spoznali a so želaním pekného leta sme sa rozlúčili.