15 januar

15. január – návšteva v Kolárove (zabudnutý Mikuláš)

Jedna z prvých návštev v Kolárove.